Minister Schippers blij met Drupal website 'De Staat van Volksgezondheid en Zorg'

Periode: November, december 2015

Woensdag 18 mei is de website De Staat van Volksgezondheid en Zorg live gegaan. Deze website is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en presenteert actuele en eenduidige cijfers over de verschillende domeinen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS): volksgezondheid, zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugd. Hiermee kan het beleid van VWS worden gevolgd en verantwoord.

Eigen contextuele links maken

Drupal biedt redacteuren contextuele links om snel onderdelen van een pagina aan te passen. Als een redacteur met de muis over een bewerkbaar onderdeel gaat wordt er rechtboven een bewerk icoon getoond. Door op het icoon te klikken opent er een menu met beheeracties die uitgevoerd kunnen worden. Het is heel gebruikersvriendelijk om contextuele links ook aan eigen gebouwd maatwerk toe te voegen.

Onderstaand een voorbeeld waarbij informatie van een specifieke node getoond wordt en wordt voorzien van contextuele links.

Gmail gebruiken in Xampp

Bij het gebruik van de xampp ontwikkel omgeving is het soms nodig om emails te versturen. Xampp is standaard zo ingesteld dat een email als tekst bestand in de mailoutput directory worden opgeslagen. Je kunt xampp ook zo instellen dat er daadwerkelijk email verstuurd worden, bijvoorbeeld via Gmail.

RIVM Atlas infectieziekten

Periode: Juli 2015

Een van de taken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het signalering, bestrijding en de preventie van infectieziekten ten behoeve van de volksgezondheid in Nederland. Op deze website www.atlasinfectieziekten.nl worden interactieve kaarten en grafieken getoond op basis van het aantal meldingen van meldingsplichtige infectieziekten in Nederland. De kaarten bieden de mogelijkheid om het vóórkomen van infectieziekten in een bepaalde regio te vergelijken met andere regio’s of voorgaande jaren.

Digitaal Loket Verkeer

Periode: Januari 2014 t/m januari 2016

Dinsdag 30 juni is door minister Ard van der Steur in Utrecht de flitsfotoservice bij snelheidsovertredingen feestelijk geopend. Deze service is een onderdeel van het Digitaal Loket waar verkeersovertredingen kunnen worden ingezien, betaald of beroep kan worden aangetekend. De controle en afhandeling is mogelijk door de samenwerking tussen het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).